Projekt autorski:
Tadeusz Ziobro

Emerytalne Konto Rodzinne (EKR)

Stan na dzień 16-12-2018

Kalkulator emerytalny

Wysokość składki emerytalnej: % podstawy wynagrodzenia brutto

w tym wysokość składki na EKR: % podstawy wynagrodzenia brutto

Projekt Reformy Systemu Emerytalnego w Polsce