Problematyczna reforma emerytalna OFE:
Jest jednak nowe rozwiązanie!

Przyjęta została ustawa dotycząca reformy emerytalnej, jednak w opinii wielu ekspertów nie chroni ona Polski od widma głębokiego kryzysu emerytalnego. Istnieje nowe, dotąd nieznane rozwiązanie stanowiące koło ratunkowe dla obecnych propozycji emerytalnych - emerytura rodzinna!

Dla wielu grup społecznych problemem jest zrozumienie skutków wyboru ZUS czy OFE. Panuje przekonanie, że na państwową emeryturę w przyszłości nie ma co liczyć, że jednak trzeba stawiać tylko na siebie i na swoją rodzinę. Jest społeczne zapotrzebowanie na nowe - korzystne dla obecnych przyszłych pokoleń - konkretne rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest projekt emerytury rodzinnej.

Emerytura Rodzinna

Stworzony został projekt, który zakłada rozdział składek emerytalnych oraz ZUS-u na dwie równe części. Zgodnie z podziałem składek, emerytura składać się będzie w połowie z emerytury ZUS oraz w drugiej części z Emerytury Rodzinnej.

Emerytura ZUS w systemie realizowana będzie na dotychczasowych zasadach, bez zmian. Emerytura rodzinna składać się będzie z dwóch systemów: repartycyjnego i kapitałowego. System repartycyjny analogiczny jak system ZUS, ale realizowany w obrębie rodziny. System kapitałowy polega na gromadzeniu i kapitalizacji składek rodzinnych w czasie, gdy w rodzinie nie ma emerytów.

Powstanie nowy model solidarności pokoleniowej, w ramach której składki emerytalne wypracowane w rodzinie przeznaczane będą na wypłatę emerytury rodzinnej.

Korzyści z nowego rozwiązania

Według autora projektu, podstawową korzyścią nowego systemu będą wyższe, stabilne i bezpieczne emerytury, które będą miały solidne oparcie na wartościach rodzinnych. Osiągnięty zostanie znaczny wzrost emerytury w przyszłości. Rozwiązane zostaną problemy emerytalne i demograficzne w Polsce. Proponowane rozwiązania zapewnią osiągnięcie niezwykle pozytywnych efektów społeczno-gospodarczych w Polsce. W przeciwnym razie, jeśli nie pojawią się inne skuteczne rozwiązania, Polskę czeka katastrofa demograficzna i emerytalna.

Kontakt:

Tadeusz Ziobro
mlodapolska.org.pl
Tel. kom. 605 67 00 87
E-mail: info@brek.pl

Badanie Rynku i Opinii Publicznej
INTERRES INTERNATIONAL FAIR Sp. z o.o.
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1